-->

  Điều khiển đèn bằng wifi - nạp chương trình cho kit nodemcu esp8266


  1. Giới thiệu:

  Hướng dẫn cách nạp chương trình cho kit wifi nodemcu esp8266. Sử dụng kit esp8266 ở chế độ access point để điều khiển thiết bị thông qua sóng wifi của kit esp8266 phát ra.

  2. Download miễn phí file code:

  http://bit.ly/battatdenbangdt


  3. Danh sách linh kiện cần mua để test:

  - KIT Node MCU esp8366

  - Module Relay 5V

  ------------------------------------------------------------------------------------
  DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày  -----------------------------------------------------------------------------------

  DV2 - Mua linh kiện về làm mạch nhanh - Miễn phí Ship
  DV3 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


  DV4 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool

  Latest Posts